Bộ chia gas

BỘ CHIA GAS


Bộ chia gas có tác dụng đưa gas từ trục chính vào dàn lạnh nó có tác dụng tạo cho gas vào các dàn lạnh đều nhau từ dàn lạnh đầu tiên đến dàn lạnh cuối cùng của hệ thống điều hòa.
Khi tiến hành tính chọn bộ chia gas phải tính chọn các bộ chia gas cho đường ống rẽ nhánh đầu tiên và các bộ chia gas cho các đường ống trong đoạn ống nhánh. Cơ sở để chọn bộ chia gas dựa vào năng suất của dàn nóng và năng suất của dàn lạnh

Khóa chia gas

Khóa chia gas

 

Ống đồng chia gas

Ống đồng chia gas

 


BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO TỪNG MODEL - BỘ CHIA GAS DAIKIN


 

MODEL

CATEGORIES / PHÂN LOẠI

MAIN PIPE / ỐNG CHÍNH

(mm)

A

BRANCH 1 / NHÁNH 1

(mm)

B

BRANCH 2 / NHÁNH 2

(mm)

C

KHRP26A22T

ỐNG HƠI

19.05

15.88

12.70

15.88

12.70

15.88

12.70

ỐNG LỎNG

9.52

9.52

6.35

9.52

6.35

KHRP26A33T

ỐNG HƠI

19.05

22.22

19.05

15.88

15.88

12.70

ỐNG LỎNG

9.52

12.70

9.52

6.35

9.52

6.35

KHRP26A72T

ỐNG HƠI

25.4

25.58

31.8

25.4

19.05

15.88

19.05

15.88

12.70

ỐNG LỎNG

12.70

15.88

12.70

9.52

12.70

9.52

6.35

KHRP26A73T

ỐNG HƠI

31.8

38.1

31.8

25.58

25.4

25.4

19.05

15.88

ỐNG LỎNG

19.05

15.88

19.05

15.88

12.70

15.88

12.70

9.52