Gas lạnh

GAS LẠNH

Gas lạnh là môi chất được sử dụng trong hệ thống làm lạnh hấp thụ nhiệt. Tùy theo công dụng của từng loại máy mà người ta sử dụng loại môi chất lạnh thích hợp.

Phân loại: có 2 loại gas lạnh phổ biến là:

Loại gas R22: được sử dụng thông dụng cho máy điều hòa không khí loại thường (Non Inverter) hiện nay trên thị trường.

Loại gas R410A : được sử dụng cho loại máy điều hòa không khí công nghệ biến tần Inverter.

Công dụng:

Gas lạnh là môi chất được sử dụng trong hệ thống làm lạnh hấp thụ nhiệt. Tùy theo công dụng của từng loại máy mà người ta sử dụng loại môi chất lạnh thích hợp. Nó có nhiệm vụ mang nhiệt từ nơi có nhiệt độ thấp để thải ra nơi có nhiệt độ cao hơn.

Gas Lạnh

Gas Lạnh