Chi nhánh Công ty Cát Tiên Sa - 179 Lý Chính Thắng Q3 TP HCM