City Ford - Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức

VINA ENGINEER là nhà thầu thi công và bảo trì hệ thống lạnh City Ford - Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức

 

Tổng quan công trình City Ford - Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức

Tổng quan công trình City Ford - Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức

 

Dàn nóng công trình City Ford - Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức

Dàn nóng công trình City Ford - Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức

 

Phần thô công trình City Ford - Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức

Phần thô công trình City Ford - Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức

 

Đội ngũ thi công của Vina Engineer tại City Ford - Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức

Đội ngũ thi công của Vina Engineer tại City Ford - Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức


Các bài viết mới hơn

Các bài viết cũ hơn