Tòa Nhà Văn Phòng DG 225Bis NKKN

VINA ENGINEER là nhà thầu thi công và bảo trì hệ thống lạnh Tòa Nhà Văn Phòng DG 225Bis NKKN

 

Tổng quan công trình Tòa Nhà Văn Phòng DG 225Bis NKKN

Tổng quan công trình Tòa Nhà Văn Phòng DG 225Bis NKKN

 

Dàn nóng Tòa Nhà Văn Phòng DG 225Bis NKKN

Dàn nóng Tòa Nhà Văn Phòng DG 225Bis NKKN

 

Đội ngũ thi công Tòa Nhà Văn Phòng DG 225Bis NKKN

Đội ngũ thi công Tòa Nhà Văn Phòng DG 225Bis NKKN


Các bài viết mới hơn

Các bài viết cũ hơn