Tầm nhìn - Sứ mệnh

Nhà thầu điện lạnh Vina Engineer
1. Tầm Nhìn
Đến năm 2018, Vina Engineer hướng tới mục tiêu trở thành nhà thầu Cơ Điện - Nhiệt Lạnh uy tín, chuyên nghiệp trong khu vực phía Nam. 
Có chuỗi cung ứng dịch vụ, chăm sóc khách hàng ở các tỉnh, thành phố lớn tại khu vực thị trường mục tiêu (giai đoạn 2015-2020).
 
2. Sứ Mệnh
Với mục tiêu hướng tới là nhà thầu hàng đầu về chất lượng và dịch vụ trong thị trường cơ điện nhiệt lạnh Việt Nam, Vina Engineer phát triển kinh doanh gắn liền với lợi ích của đối tác và nhu cầu của xã hội thông qua giải pháp, công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng đem lại môi trường sống xanh, sạch và an toàn hơn.
 
+ Đối với thị trường: Chúng tôi mong muốn tạo ra những sản phẩm có giá trị chất lượng cao, trong đó mỗi sản phẩm – dịch vụ đều nhằm mục đích thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng. 
 
+ Đối với khách hàng: Lấy tiền đề là sự phát triển, đề cao tinh thần phục vụ.
 
+ Đối với nhân viên: tạo ra môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn. Chúng tôi luôn mong muốn tạo điều kiện thu nhập cao và phát triển công bằng cho mọi nhân viên trong công ty.
 
+ Đối với xã hội: Hướng tới phát triển chính sách cộng động, thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nhiệp và xã hội.