Quạt thông gió

Quạt thông gió có công dụng vận chuyển khí  từ bên ngoài vào bên trong  nhằm thông gió , làm mát, hút hơi ẩm và  tản nhiệt . Ngoài ra còn đưa hết những khí bẩn bên trong ra ngoài  thông qua chuyển động của những cánh quạt .Quạt thông gió thường được sử dụng  ở những nơi mà không khí không thể hoặc ít tự lưu chuyển
Vị trí lắp quạt thông gió thường là lắp  ở những  vị trí ít lưu thông gió ví dụ  đối diện cửa ra vào hay  trong góc phòng để mang lại hiệu quả cao nhất .
Thông thường sẽ dựa vào diện tích phòng  và điều kiện sử dụng  để chọn những chiếc quạt thông gió phù hợp .
 

Quạt hút âm trần

Quạt hút âm trần

 

Quạt âm trần nối ống gió

Quạt âm trần nối ống gió

 

Quạt hút âm trần nối ống gió

Quạt hút âm trần nối ống gió

 

Quạt hút âm tường

Quạt hút âm tường